Předplatné

 


Děkujeme všem, kteří zaplatili předplatné. Číslo účtu, na které je možné uhradit předplatné ve výši, kterou máte jako předplatitelé uvedenou na obálce je 6210731001/5500. Prosíme vždy uvádějte svůj variabilní symbol, jinak nemůžeme vaši platbu identifikovat. Děkujeme.


Duha vychází jako čtrnáctideník během školního roku. Předplatné obsahuje 20 čísel DUHY po 20 stranách, k tomu adventní kalendář a dárek na prázdniny.

Roční předplatné jednoho čísla včetně poštovného je 378 Kč. Novým předplatitelům zašleme všechna dosud vyšlá čísla v ročníku zpětně. Předplatné je možné uhradit převodem na účet.

Přejete-li si objednat předplatné, napište nám vaši adresu a počet kusů.

POZOR! Při odběru většího počtu kusů NABÍZÍME SLEVU! Nabízíme také možnost domluvit si při odběru většího počtu kusů SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ! Kontaktujte redakci.

KS

SLEVA

CENA

UŠETŘÍTE

5

5 %

1796,–

94,–

10

10 %

3402,–

378,–

15

25 %

4253,–

1417,–

20

25 %

5670,–

1890,–

25

25 %

7088,–

2362,–

30

25 %

8505,–

2835,–

40

30 %

10584,–

4536,–

50

30 %

13230,–

5670,–

100

40 %

22680,–

15120,–

Cena zahrnuje náklady na výrobu, tisk a distribuci. Redakce a její spolupracovníci pracují bez nároku na honorář.

Vaše předplatné je vždy automaticky převedeno do následujícího roku. Případné změny ohlaste na adresu redakce.