Duhové srdce 2018

 

ZÁZNAM FINÁLE


VÍTĚZKOU ANKETY A MAJITELKOU DUHOVÉHO SRDCE ROKU 2018 JE 

Václava Smejová


Lidé si nebudou pamatovat, co jste jim řekli, ale jak se s vámi cítili.
Nejúžasnější, nejtrpělivější, nejpracovitější!

diecéze: Ostrava-Opava
farnost: Frýdlant nad Ostravicí

Paní Venda – jak jí tady u nás všichni říkají – nás má především moc ráda. Ve farnosti už vypomáhá celých 31 let – učí náboženství děti od tří do jedenácti let a dělá „vstupy do škol“. Učit začala už v roce 1987 a od té doby jsou také díky ní u nás víkendy pro děti, příměstské tábory, živé betlémy nebo nedělní slůvka pro děti.

NÁŠ PŘÍBĚH
Vybrat jen jednu příhodu je velice těžké, protože s ní máme mnoho zážitků. Nejjasněji se mi ale vybavuje tato. Ve třetí třídě nás paní Venda učila desatero hrou. Vždy řekla číslo od 1 do 10 a my jsme vykřikli, které přikázání to je. Tato hra nás velmi bavila. Hráli jsme ji vždy před náboženstvím i ve vyšším ročníku. Když nás Venda viděla, přidala se k nám, i když měla v plánu probírat něco jiného. Vždy jsme se u toho velmi nasmáli a užili si spoustu legrace. Každou hodinu náboženství jsme si velice užívali, zpívali jsme a přitom se naučili vše, co jsme měli umět. A na konci každého školního roku jsme si k vysvědčení zasloužili zmrzlinu!I když máme vítěze, víme, že si vaše uznání zaslouží všichni a projevenou podporu jednomu bereme současně jako uznání všech!
Ankety se dále zúčastnili

Markéta Grillová


Markéta – v pravý čas na pravém místě :)
Nejtrpělivější, nejochotnější, nejstarostlivější!

diecéze: České Budějovice
farnost: Lhenice

Markétka je katechetkou ve Lhenicích a učí náboženství na zdejší základní škole. Některé hodiny obzvláštňuje hostinami dle určitých svátků, jako jsou velikonoční nebo vánoční. Na její skvělý nekvašený chléb se těšíme každý rok. Každoročně stanujeme, hrajeme divadelní představení v kostele, vyrábíme velikonoční výrobky. Mimo to Markéta v rámci běžného vyučování na základní škole probírá při svých přednáškách různá biblická témata i s ostatními dětmi, které na náboženství nechodí, a dělá vstupy do škol. A hlavně – pracuje v týmu! Je až neuvěřitelné, kolik toho pro nás dělá, ale my ji máme rádi ne za výkon, ale za to, že je taková jaká je – skvělý člověk s přirozenou autoritou, který je zároveň i kamarád.

NÁŠ PŘÍBĚH
Jednou jsme byli s „nábíkem“ stanovat. Trasa vedla ze Lhenic do Příslopa a čekalo nás asi 7 km chůze. Cestou jsme hráli naučnou hru, plnili různé úkoly. Po splnění každého úkolu jsme dostali písmena, ze kterých jsme postupně skládali řešení – a to nás bavilo! Stanovali jsme na jedné zahradě, a když bylo hotovo, skočili jsme do bazénu, i když jeden z nás zapomněl na ruce hodinky. Zjistil to až po chvíli, začal panikařit, ale hodinky fungovaly. Večer byly špekáčky a neměly chybu. Markétino dokonalé kuchařské umění narušil pouze fakt, že jeden špekáček spadl do ohně. Markéta ho lovila v ohništi tak dlouho, dokud ho nezachránila. Ona totiž nikdy nic nevzdává. Druhý den jsme se vydali na cestu zpět a náš zapomnětlivý kamarád se začal shánět po svých hodinkách. Protože je nenašel, myslel si, že si je zapomněl na zahradě, ale Markéta zachovala chladnou hlavu, oba prohledali jeho batoh a hodinky v něm objevili.
Janča, Markétka, Marťas, Vojta a Fanda a ostatní děti z náboženstvíP. Norbert Nawrath


Prostě náš otec Norbert!
Nejvtipnější, nejveselejší, nejchytřejší!

diecéze: Olomouc
farnost: Boršice u Blatnice

Pan farář Norbert ve farnosti Boršice u Blatnice působí od roku 2006. Od roku 2007 vyučuje náboženství na naší malotřídní základní škole. Školu navštěvuje 31 žáků 1. – 5. ročníku a z toho 28 žáků navštěvuje i hodiny náboženství.

NÁŠ PŘÍBĚH
Minulý rok jsme měli přípravu k prvnímu svatému přijímání. Bylo 1. dubna a my jsme čekali před kostelem na přípravu. Otec ještě nešel, a tak jsme se domluvili, že ho napálíme, když je ten apríl. Když přišel, řekli jsme mu, že Dan rozbil okno kostela. Otec se vyděsil a začal se ptát, jak se to mohlo stát, a ať mu to ukážeme. A v ten moment jsme se začali smát a zakřičeli: „Apríl!“ Otec se rozesmál a potvrdil, že jsme ho opravdu dostali. :)


 

Veronika Pospíšilová


Veronika – naše jistota!
Nejhodnější, nejtrpělivější, nejmilejší!

diecéze: Litoměřice
farnost: Jablonec nad Nisou

Veronika vyučuje náboženství již desítky let převážně děti z prvního stupně z celé farnosti a připravuje je k prvnímu svatému přijímání. Je velmi skromná, tichá, nenápadná a oblíbená u dětí i rodičů. Na její hodiny jezdí i děti z jiných farností.

NÁŠ PŘÍBĚH
Jednou za rok jezdí s dětmi, které se připravují k prvnímu svatému přijímání na celý víkend do Jiřetína, a bere s sebou i pár starších. Má pro nás připraveno spoustu her a výletů a je to tam zkrátka super. Veronika je na nás vždy milá a laskavá. Na její hodiny náboženství se vždy těšíme.


 

Tomáš Redlich


Tak se do toho dáme!
Nejtrpělivější, nejnápaditější, nejhodnější!

diecéze: Praha
farnost: Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8 – Kobylisy

Tomáš pracuje jako pastorační asistent v salesiánské farnosti sv. Terezie už 15 let. Vyučuje předmět Základy křesťanství – náboženství na třech základních školách v blízkém okolí. Věnuje se mladším dětem. Ve farnosti slouží jako akolyta, je členem pastorační rady, týmu farního měsíčníku Kobylístek a vede Kurzy Alfa pro dospělé. Připravuje děti školního věku ke křtu, doprovází hudbou na dětských bohoslužbách. Je 13 let ženatý, má tři syny, z nichž starší dva jsou jeho žáci.

NÁŠ PŘÍBĚH
Tomáš je učitel, který umí naučit. Učí hrou a zábavnými metodami. Dává nám pracovní listy, které s námi vypracovává. Když něco nechápu, tak mi to vysvětlí. Když jsem byla ve druhé třídě, probírali jsme „Boží ovoce“, a když se mě zeptal, začala jsem vyjmenovávat klasické ovoce! Zasmál se a pak vysvětlil mně i spolužákům, co to znamená.
Anežka Blažková, 11 letLenka Palkovičová


I z Betléma se ozývá… naše Lenka je NEJ-SLADŠÍ! A proč?
Protože s ní máme dobroty vždy jisté!

Nejoblíbenější, nejzodpovědnější a umí připravit nej-odměny!

diecéze: Hradec Králové
farnost: Koclířov u Svitav

Lenka už od 18 let s horlivostí slouží a má mnohaleté zkušenosti s prací s mládeží a dětmi. S manželem Martinem doprovází výuku náboženství modlitbou k sestře Elišce Pretschnerové, kterou společně prosí za všechny děti. V letošním roce v naší koclířovské farnosti vyučuje v náboženství 15 dětí od druhé po sedmou třídu. Každou hodinu se s dětmi také svěří Panně Marii. Na Lence obdivuji nápaditost, s jakou hodiny náboženství dokáže zpestřit a také radost dětí – při zástupu mě přivítali pokřikem. Milujeme nábožko!

NÁŠ PŘÍBĚH
Když má někdo z dětí narozeniny, Lenka připraví oslavu i pro ostatní děti. Dokáže ocenit děti za účast na mši svaté a hlavně zajímavě a poutavě vyprávět různé příběhy. Před pár dny mi Lenka řekla: „No, teda, ta sestra Eliška Pretschnerová je opravdu úžasná! V náboženství už mám 15 dětí!“
Hanka Frančáková 


Záštitu nad anketou převzal biskup Pavel Konzbul, předseda katechetické komise ČBK.

 

 

zpět