Ty k nám patříš, a ty ne

 

■ JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
Nechovají se k sobě děti v hodině náboženství k sobě hezky? Zkuste tohle! Námět na hodinu náboženství podporující sounáležitost mezi dětmi a uvědomění si svých silných a slabých stránek.

■ U JEŽÍŠE NESTOJÍ NIKDO STRANOU
Práce s biblickými texty, ve kterých se Ježíš zastává lidí na okraji. Vybrané texty a náměty k jejich použití v hodině náboženství.

■ NĚKAM PATŘIT
Luštěnka ze stránky 14 a několik dalších her k tomu.

■ JAK ZAČAL CELNÍK MATOUŠ PATŘIT K JEŽÍŠI
Jak tento příběh nejen přečíst, ale také o něm přemýšlet.

■ V KAŽDÉM NĚCO DOBRÉHO JE
Noty k písničce o tom, že v každém z nás je něco dobrého.

■ O KAROLÍNĚ SE ZELENÝM NOSEM
Tento příběh najdete v čísle 1 (2012/2013) a u něj další nápady a informace – třeba o tom, co dělat, když ti někdo ve škole začne ubližovat.

 

 

zpět